Robot lau kính

Showing all 6 results

-11%
8.800.000 VNĐ 7.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau kính

Điều khiển qua App

Không

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

-26%
10.800.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau kính

Điều khiển qua App

Không

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

-24%
12.800.000 VNĐ 9.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau kính

Điều khiển qua App

Không

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

-26%
Hết hàng
7.800.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-29%
Hết hàng
7.000.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-26%
Hết hàng
7.800.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Robot lau kính