Sản phẩm

Showing 1–20 of 180 results

-27%
7.500.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-12%
17.500.000 VNĐ 15.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-36%
-40%
200.000 VNĐ 120.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-17%
180.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-25%
400.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-31%
9.800.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Lực Hút

1000pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-47%
150.000 VNĐ 80.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-40%
250.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-17%
1.200.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
55.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
95.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
85.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
85.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
85.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
40.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
115.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Sản phẩm