Hàng Thanh Lý

Hiển thị tất cả 4 kết quả

-39%
Hết hàng
5.190.000 VNĐ
Giảm còn 5.140.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Move 2.0

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-25%
Hết hàng
5.890.000 VNĐ
Giảm còn 5.840.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Move 2.0

Lực Hút

500pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-39%
Hết hàng
5.990.000 VNĐ
Giảm còn 5.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Smart Move 2.0

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-19%
Hết hàng
8.790.000 VNĐ
Giảm còn 8.740.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Move 2.0

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Hàng Thanh Lý