Sản phẩm

Hiển thị tất cả 5 kết quả

-31%
7.200.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Công nghệ di chuyển

Smart Move

Lực Hút

500pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

110 phút, Andoird, iOS

-38%
10.800.000 VNĐ 6.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Eye 2.0

Lực Hút

500pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-25%
16.000.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Eye 2.0

Lực Hút

500pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-25%
Hết hàng
7.900.000 VNĐ 5.890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Move 2.0

Lực Hút

500pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-42%
Hết hàng
6.900.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Công nghệ di chuyển

Smart Move

Lực Hút

500pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Sản phẩm