Sản phẩm

Hiển thị tất cả 3 kết quả

-29%
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Laser

Lực Hút

4000pa

Dung lượng PIN

3000mAh

Dung tích Hộp rác

600ml

Dung tích hộp nước

400ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-25%
9.790.000 VNĐ
Giảm còn 9.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

3D TOF new + LDS

Lực Hút

4000pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

300ml

Dung tích hộp nước

250ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-6%
8.500.000 VNĐ
Giảm còn 8.300.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

4000pa

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

Sản phẩm