Neato chính hãng Vietnam Robotics

Showing all 5 results

-14%
13.900.000 VNĐ 11.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Lực Hút

1200pa, 1600pa

-15%
19.900.000 VNĐ 16.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-18%
23.000.000 VNĐ 18.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-18%
15.800.000 VNĐ 12.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-8%
10.800.000 VNĐ 9.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Neato chính hãng Vietnam Robotics

4