iRobot Series 600

Showing all 6 results

-31%
9.400.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Thời gian làm việc

95 phút

-40%
Hết hàng
9.800.000 VNĐ 5.850.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-19%
Hết hàng
10.300.000 VNĐ 8.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-25%
Hết hàng
10.600.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-29%
10.400.000 VNĐ 7.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Thời gian làm việc

95 phút

-28%
10.600.000 VNĐ 7.650.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Thời gian làm việc

95 phút

iRobot Series 600

4