Banner blackfriday
zl blackfriday 2021 1080x1080 1
Robot hút bụi lau nhà
Máy lọc không khí
Máy làm bánh mì
Máy hút bụi cầm tay
Ecovacs Deebot T8 Aivi
Ecovacs Deebot X1 Omni
Ecovacs Deebot Ozmo 950
ecovacs deebot t9 1
Dreame Bot W10s Pro
Ecovacs Deebot N8 Pro
Flash Sale
Chương trình sẽ kết thúc sau
0 Ngày
00 :
00 :
00
-58%
Giảm còn
7.590.000 VNĐ
Còn hàng
Đã bán: 1
0 Ngày
00 :
00 :
00
-47%
Hết hàng
Giảm còn
3.990.000 VNĐ
Hết hàng
Đã bán: 5
0 Ngày
00 :
00 :
00
-57%
Hết hàng
Giảm còn
5.390.000 VNĐ
Hết hàng
Đã bán: 0
0 Ngày
00 :
00 :
00

TRỢ GIÁ 49%++ – VOUCHER GIẢM 300K

bn xakho 2021

MÃ GIẢM GIÁ 500K


  Chi tiết chương trình khuyến mại !

   
   

  TOP 10 ROBOT HÚT BỤI BÁN CHẠY

  -38%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -44%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Laser 3.0

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  570ml

  Dung tích hộp nước

  270ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -60%
  Còn hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  2300 Pa

  Dung lượng PIN

  3200mAh

  Dung tích Hộp rác

  430ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -60%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  200 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -55%
  Còn hàng
  4.490.000 VNĐ
  Giảm còn 4.490.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  TrueDetect 3D

  Lực Hút

  2600 Pa

  Dung lượng PIN

  3200mAh

  Dung tích Hộp rác

  420ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -61%
  Còn hàng
  5.490.000 VNĐ
  Giảm còn 5.440.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -42%
  Hết hàng
  Hết hàng
  8.650.000 VNĐ
  Giảm còn 8.600.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2000pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -38%
  Còn hàng
  9.990.000 VNĐ
  Giảm còn 9.790.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Công nghệ di chuyển

  3D TOF new + LDS

  Điều khiển qua App

  Mi Home

  Dòng

  Lau hút đồng thời , tự động đổ rác

  Dung tích hộp nước

  200 ml

  Dung tích Hộp rác

  420ml

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Lực Hút

  4000 Pa

  -64%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.590.000 VNĐ
  Giảm còn 3.590.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Lập trình sẵn

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Lực Hút

  1600pa

  Dung lượng PIN

  110 phút

  -29%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút độc lập

  Công nghệ di chuyển

  Laser

  Lực Hút

  4000pa

  Dung lượng PIN

  3000mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  400ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -38%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -44%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Laser 3.0

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  570ml

  Dung tích hộp nước

  270ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -60%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  200 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -61%
  Còn hàng
  5.490.000 VNĐ
  Giảm còn 5.440.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -33%
  Hết hàng
  Hết hàng
  7.990.000 VNĐ
  Giảm còn 7.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2700 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  200ml

  Dung tích hộp nước

  250ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -42%
  Hết hàng
  Hết hàng
  8.650.000 VNĐ
  Giảm còn 8.600.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2000pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -29%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút độc lập

  Công nghệ di chuyển

  Laser

  Lực Hút

  4000pa

  Dung lượng PIN

  3000mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  400ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -46%
  Còn hàng
  5.190.000 VNĐ
  Giảm còn 5.140.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút độc lập

  Công nghệ di chuyển

  Laser

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -42%
  Hết hàng
  Hết hàng
  5.550.000 VNĐ
  Giảm còn 5.500.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút độc lập

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2100pa

  Dung lượng PIN

  Từ 90-120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -38%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -38%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -44%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Laser 3.0

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  570ml

  Dung tích hộp nước

  270ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -61%
  Còn hàng
  5.490.000 VNĐ
  Giảm còn 5.440.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -60%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  200 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -33%
  Hết hàng
  Hết hàng
  7.990.000 VNĐ
  Giảm còn 7.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2700 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  200ml

  Dung tích hộp nước

  250ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -60%
  Còn hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  2300 Pa

  Dung lượng PIN

  3200mAh

  Dung tích Hộp rác

  430ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -36%
  Hết hàng
  Hết hàng
  8.990.000 VNĐ
  Giảm còn 8.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2700 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  300ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -57%
  Còn hàng
  6.490.000 VNĐ
  Giảm còn 6.440.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Điều hướng LiDAR

  Lực Hút

  4000 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  570ml

  Dung tích hộp nước

  270ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -56%
  Còn hàng
  7.490.000 VNĐ
  Giảm còn 7.440.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  TrueDetect 3D

  Lực Hút

  2600 Pa

  Dung lượng PIN

  3200mAh

  Dung tích Hộp rác

  420ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -70%
  Còn hàng
  5.990.000 VNĐ
  Giảm còn 5.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Lực Hút

  1600pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  -68%
  Còn hàng
  5.990.000 VNĐ
  Giảm còn 5.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Aivi 2.0 new

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng pin

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -60%
  Còn hàng
  7.990.000 VNĐ
  Giảm còn 7.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Aivi 2.0 new

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -33%
  Hết hàng
  Hết hàng
  12.090.000 VNĐ
  Giảm còn 11.890.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (vSLAM®)

  Lực Hút

  2500pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -38%
  Còn hàng
  10.590.000 VNĐ
  Giảm còn 10.390.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2500pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  470ml

  Dung tích hộp nước

  300ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -41%
  Hết hàng
  Hết hàng
  10.090.000 VNĐ
  Giảm còn 9.890.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Dòng

  Chuyên hút

  Lực Hút

  1700pa

  Dung lượng PIN

  Từ 60-90 phút

  -42%
  Còn hàng
  17.190.000 VNĐ
  Giảm còn 16.890.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Dòng

  Chuyên hút

  Lực Hút

  1700pa

  Dung lượng PIN

  Từ 60-90 phút

  GIA DỤNG THÔNG MINH

  -35%
  Còn hàng
  1.690.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -63%
  Còn hàng
  1.550.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -65%
  Còn hàng
  2.450.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt

  MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

  -19%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.000.000 VNĐ
  Giảm còn 3.000.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -29%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -27%
  Hết hàng
  Hết hàng
  4.490.000 VNĐ
  Giảm còn 4.490.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt

  MÁY HÚT BỤI CẦM TAY

  -17%
  Hết hàng
  Hết hàng
  2.890.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Chuyên hút

  -14%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.450.000 VNĐ
  Giảm còn 3.450.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Máy hút bụi cầm tay

  Công nghệ di chuyển

  None

  Lực Hút

  20000 Pa

  Dung lượng PIN

  2500mAh

  Dung tích Hộp rác

  500 ml

  Dung tích hộp nước

  None

  Điều khiển qua App

  Không

  -20%
  Hết hàng
  Hết hàng
  4.390.000 VNĐ
  Giảm còn 4.390.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Máy hút bụi cầm tay

  Công nghệ di chuyển

  None

  Lực Hút

  22000 Pa

  Dung lượng PIN

  2500mAh

  Dung tích Hộp rác

  500 ml

  Dung tích hộp nước

  None

  Điều khiển qua App

  Không

  -7%
  Hết hàng
  Hết hàng
  6.490.000 VNĐ
  Giảm còn 6.440.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Máy hút bụi cầm tay

  Công nghệ di chuyển

  None

  Lực Hút

  25000 Pa

  Dung lượng PIN

  3000mAh

  Dung tích Hộp rác

  500 ml

  Dung tích hộp nước

  None

  Điều khiển qua App

  Không

  ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ THÔNG MINH GIÁ CHỈ 3TR VNĐ

  5 loi ich robot hut bui mang lai

  VIDEO ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ

  TRẢI NGHIỆM TỪ NGƯỜI NỔI TIẾNG

  z2005243956873 7ca5b4a1055b978012fd62a30d11edea
  [devvn_reviews]