SAMSUNG POWERBOT R9000

11.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ

Giảm giá: -17%
  • Lực hút mạnh mẽ
  • Làm sạch theo kế hoạch
  • Công nghệ lốc xoáy

Hết hàng

08.1462.1462

08.1462.1462