zuli tet 2022 ldp
zuli tet 2022 720
tet 2022 610
tet 2022
tet 2022 690
tet 2022 deebot 900
tet 2022 D3
tet 2022 D4

TRỢ GIÁ 49%++ – VOUCHER GIẢM 300K

bn xakho 2021

MÃ GIẢM GIÁ 500K


  Chi tiết chương trình khuyến mại !

   
   

  TOP ROBOT HÚT BỤI NÊN MUA DỊP TẾT

  -29%
  Còn hàng
  5.690.000 VNĐ
  Giảm còn 5.640.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -26%
  Còn hàng
  5.990.000 VNĐ
  Giảm còn 5.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Lập trình sẵn

  Lực Hút

  1600pa

  Dung lượng PIN

  110 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -25%
  Còn hàng
  6.690.000 VNĐ
  Giảm còn 6.640.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Laser 3.0

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  570ml

  Dung tích hộp nước

  270ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -47%
  Còn hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  200 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -48%
  Còn hàng
  7.290.000 VNĐ
  Giảm còn 7.240.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -49%
  Còn hàng
  8.190.000 VNĐ
  Giảm còn 8.140.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Aivi 2.0 new

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -29%
  Còn hàng
  11.990.000 VNĐ
  Giảm còn 11.790.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2500pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  470ml

  Dung tích hộp nước

  300ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -64%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.590.000 VNĐ
  Giảm còn 3.590.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Lập trình sẵn

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Lực Hút

  1600pa

  Dung lượng PIN

  110 phút

  -29%
  Còn hàng
  5.690.000 VNĐ
  Giảm còn 5.640.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -25%
  Còn hàng
  6.690.000 VNĐ
  Giảm còn 6.640.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Laser 3.0

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  570ml

  Dung tích hộp nước

  270ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -50%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  200 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -48%
  Còn hàng
  7.290.000 VNĐ
  Giảm còn 7.240.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -33%
  Hết hàng
  Hết hàng
  7.990.000 VNĐ
  Giảm còn 7.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2700 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  200ml

  Dung tích hộp nước

  250ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -57%
  Còn hàng
  8.190.000 VNĐ
  Giảm còn 8.140.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Aivi 2.0 new

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng pin

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -47%
  Còn hàng
  15.390.000 VNĐ
  Giảm còn 15.090.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Màu sắc

  Màu đen

  Công nghệ di chuyển

  3D TOF new + LDS

  Điều khiển qua App

  Ecovacs Home

  Dòng

  Tự động giặt giẻ, đổ rác

  -29%
  Còn hàng
  5.690.000 VNĐ
  Giảm còn 5.640.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -64%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.590.000 VNĐ
  Giảm còn 3.590.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Lập trình sẵn

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Lực Hút

  1600pa

  Dung lượng PIN

  110 phút

  -26%
  Còn hàng
  5.990.000 VNĐ
  Giảm còn 5.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Lập trình sẵn

  Lực Hút

  1600pa

  Dung lượng PIN

  110 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -20%
  Hết hàng
  Hết hàng
  5.990.000 VNĐ
  Giảm còn 5.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (vSLAM®)

  Lực Hút

  2500pa

  Dung lượng PIN

  Từ 60-90 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -29%
  Còn hàng
  5.690.000 VNĐ
  Giảm còn 5.640.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  V-SLAM 2.0

  Lực Hút

  2500 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  600ml

  Dung tích hộp nước

  200ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -25%
  Còn hàng
  6.690.000 VNĐ
  Giảm còn 6.640.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Laser 3.0

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  570ml

  Dung tích hộp nước

  270ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -48%
  Còn hàng
  7.290.000 VNĐ
  Giảm còn 7.240.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -50%
  Còn hàng
  4.990.000 VNĐ
  Giảm còn 4.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  1500pa

  Dung lượng PIN

  200 phút

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -33%
  Hết hàng
  Hết hàng
  7.990.000 VNĐ
  Giảm còn 7.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2700 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  200ml

  Dung tích hộp nước

  250ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -57%
  Còn hàng
  4.290.000 VNĐ
  Giảm còn 4.290.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Smart Navi 2.0

  Lực Hút

  2300 Pa

  Dung lượng PIN

  3200mAh

  Dung tích Hộp rác

  430ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -36%
  Hết hàng
  Hết hàng
  8.990.000 VNĐ
  Giảm còn 8.940.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2700 Pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  300ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -57%
  Còn hàng
  8.190.000 VNĐ
  Giảm còn 8.140.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Aivi 2.0 new

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng pin

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -51%
  Còn hàng
  9.890.000 VNĐ
  Giảm còn 9.690.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  DToF Laser + Aivi

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Lực Hút

  1600pa

  Dung lượng PIN

  Trên 120 phút

  -57%
  Còn hàng
  8.190.000 VNĐ
  Giảm còn 8.140.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Aivi 2.0 new

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng pin

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -45%
  Còn hàng
  10.990.000 VNĐ
  Giảm còn 10.790.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Aivi 2.0 new

  Lực Hút

  3000pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  300ml

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -29%
  Còn hàng
  11.990.000 VNĐ
  Giảm còn 11.790.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Công nghệ di chuyển

  Thông minh (LDS SLAM)

  Lực Hút

  2500pa

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  Dung tích Hộp rác

  470ml

  Dung tích hộp nước

  300ml

  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  -41%
  Hết hàng
  Hết hàng
  10.090.000 VNĐ
  Giảm còn 9.890.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Dòng

  Chuyên hút

  Lực Hút

  1700pa

  Dung lượng PIN

  Từ 60-90 phút

  -42%
  Còn hàng
  17.190.000 VNĐ
  Giảm còn 16.890.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Điều khiển qua App

  Andoird, iOS

  Dòng

  Chuyên hút

  Lực Hút

  1700pa

  Dung lượng PIN

  Từ 60-90 phút

  -47%
  Còn hàng
  15.390.000 VNĐ
  Giảm còn 15.090.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Màu sắc

  Màu đen

  Công nghệ di chuyển

  3D TOF new + LDS

  Điều khiển qua App

  Ecovacs Home

  Dòng

  Tự động giặt giẻ, đổ rác

  -46%
  Còn hàng
  13.990.000 VNĐ
  Giảm còn 13.790.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Công nghệ di chuyển

  AIVI 3D + LSD

  Điều khiển qua App

  Ecovacs Home

  Dòng

  Lau hút đồng thời

  Dung tích hộp nước

  240ml

  Dung tích Hộp rác

  470ml

  Dung lượng PIN

  5200mAh

  GIA DỤNG THÔNG MINH

  -63%
  Còn hàng
  1.550.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -15%
  Hết hàng
  Hết hàng
  1.190.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -11%
  Hết hàng
  Hết hàng
  2.650.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -15%
  Hết hàng
  Hết hàng
  2.190.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt

  MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

  -19%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.000.000 VNĐ
  Giảm còn 3.000.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -55%
  Hết hàng
  Hết hàng
  1.790.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -29%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.990.000 VNĐ
  Giảm còn 3.990.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -27%
  Hết hàng
  Hết hàng
  4.490.000 VNĐ
  Giảm còn 4.490.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt

  MÁY HÚT BỤI CẦM TAY

  -33%
  Còn hàng
  999.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  -14%
  Hết hàng
  Hết hàng
  3.450.000 VNĐ
  Giảm còn 3.450.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Máy hút bụi cầm tay

  Công nghệ di chuyển

  None

  Lực Hút

  20000 Pa

  Dung lượng PIN

  2500mAh

  Dung tích Hộp rác

  500 ml

  Dung tích hộp nước

  None

  Điều khiển qua App

  Không

  -20%
  Hết hàng
  Hết hàng
  4.390.000 VNĐ
  Giảm còn 4.390.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Máy hút bụi cầm tay

  Công nghệ di chuyển

  None

  Lực Hút

  22000 Pa

  Dung lượng PIN

  2500mAh

  Dung tích Hộp rác

  500 ml

  Dung tích hộp nước

  None

  Điều khiển qua App

  Không

  -7%
  Hết hàng
  Hết hàng
  6.490.000 VNĐ
  Giảm còn 6.440.000 VNĐ
  Có kèm ưu đãi đặc biệt
  Dòng

  Máy hút bụi cầm tay

  Công nghệ di chuyển

  None

  Lực Hút

  25000 Pa

  Dung lượng PIN

  3000mAh

  Dung tích Hộp rác

  500 ml

  Dung tích hộp nước

  None

  Điều khiển qua App

  Không

  ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ THÔNG MINH GIÁ CHỈ 3TR VNĐ

  5 loi ich robot hut bui mang lai

  VIDEO ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ

  TRẢI NGHIỆM TỪ NGƯỜI NỔI TIẾNG

  z2005243956873 7ca5b4a1055b978012fd62a30d11edea
  [devvn_reviews]