Robot hút bụi Media

Hiển thị tất cả 3 kết quả

-49%
Còn hàng
7.590.000 VNĐ
Giảm còn 7.540.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

4000pa

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

-13%
Còn hàng
11.800.000 VNĐ
Giảm còn 11.600.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Lực Hút

2600pa

-19%
Còn hàng
8.800.000 VNĐ
Giảm còn 8.750.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Không

Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

4500pa

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

Robot hút bụi Media