Robot hút bụi lau nhà Đức - Mỹ

Hiển thị tất cả 20 kết quả

-42%
14.300.000 VNĐ 8.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1100pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-22%
11.490.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1700pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-13%
14.900.000 VNĐ 12.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

-18%
16.990.000 VNĐ 13.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-33%
29.800.000 VNĐ 19.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-15%
9.400.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Dung lượng PIN

95 phút

-29%
10.400.000 VNĐ 7.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Dung lượng PIN

95 phút

-27%
10.600.000 VNĐ 7.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Dung lượng PIN

95 phút

-36%
13.100.000 VNĐ 8.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-50%
Hết hàng
8.450.000 VNĐ 4.225.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-21%
Hết hàng
8.200.000 VNĐ 6.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.650.000 VNĐ 4.550.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-48%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-48%
Hết hàng
9.850.000 VNĐ 5.100.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-25%
Hết hàng
8.400.000 VNĐ 6.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Hết hàng
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-24%
Hết hàng
8.500.000 VNĐ 6.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Robot hút bụi lau nhà Đức - Mỹ