Robot hút bụi lau nhà Đức - Mỹ

Hiển thị 1–20 của 22 kết quả

-53%
Còn hàng
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Dung lượng PIN

95 phút

-42%
Còn hàng
17.190.000 VNĐ
Giảm còn 16.890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-18%
Hết hàng
Hết hàng
13.990.000 VNĐ
Giảm còn 13.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-32%
Hết hàng
Hết hàng
10.090.000 VNĐ
Giảm còn 9.890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

-41%
Hết hàng
Hết hàng
10.090.000 VNĐ
Giảm còn 9.890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-29%
Hết hàng
Hết hàng
10.590.000 VNĐ
Giảm còn 10.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

-42%
Hết hàng
Hết hàng
8.290.000 VNĐ
Giảm còn 8.240.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1100pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-54%
Hết hàng
Hết hàng
4.290.000 VNĐ
Giảm còn 4.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

600pa

Dung lượng PIN

95 phút

-25%
Hết hàng
Hết hàng
6.290.000 VNĐ
Giảm còn 6.240.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Hết hàng
Hết hàng
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-24%
Hết hàng
Hết hàng
6.490.000 VNĐ
Giảm còn 6.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-48%
Hết hàng
Hết hàng
5.100.000 VNĐ
Giảm còn 5.050.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
Hết hàng
4.550.000 VNĐ
Giảm còn 4.550.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-21%
Hết hàng
Hết hàng
6.450.000 VNĐ
Giảm còn 6.400.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-48%
Hết hàng
Hết hàng
3.950.000 VNĐ
Giảm còn 3.950.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
Hết hàng
4.450.000 VNĐ
Giảm còn 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
Hết hàng
4.450.000 VNĐ
Giảm còn 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-50%
Hết hàng
Hết hàng
4.225.000 VNĐ
Giảm còn 4.225.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
Hết hàng
4.450.000 VNĐ
Giảm còn 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-26%
Hết hàng
Hết hàng
8.490.000 VNĐ
Giảm còn 8.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1700pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

Robot hút bụi lau nhà Đức - Mỹ