Robot hút bụi lau nhà Đức - Mỹ

Showing 1–20 of 32 results

-42%
14.300.000 VNĐ 8.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1100pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-32%
14.400.000 VNĐ 9.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-30%
9.800.000 VNĐ 6.850.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

n/a

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-7%
13.900.000 VNĐ 12.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

-23%
20.800.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-23%
29.800.000 VNĐ 22.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-33%
Hết hàng
10.200.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Không

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-50%
Hết hàng
8.450.000 VNĐ 4.225.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-21%
Hết hàng
8.200.000 VNĐ 6.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.650.000 VNĐ 4.550.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-48%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-48%
Hết hàng
9.850.000 VNĐ 5.100.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Hết hàng
7.600.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
9.400.000 VNĐ 5.550.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-40%
Hết hàng
9.800.000 VNĐ 5.850.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-19%
Hết hàng
10.300.000 VNĐ 8.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-25%
Hết hàng
10.600.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-25%
Hết hàng
13.400.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Robot hút bụi lau nhà Đức - Mỹ

4