Robot chuyên lau nhà

Showing all 4 results

-20%
9.800.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-23%
8.800.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-7%
13.900.000 VNĐ 12.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

-36%
10.200.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Không

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Robot chuyên lau nhà

4