Robot chuyên lau nhà

Showing all 5 results

-22%
8.990.000 VNĐ 6.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-20%
9.800.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-23%
8.800.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-16%
13.900.000 VNĐ 11.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-36%
10.200.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Không

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Robot chuyên lau nhà