Robot chuyên lau nhà

Hiển thị tất cả 5 kết quả

-44%
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-20%
7.800.000 VNĐ
Giảm còn 7.600.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-23%
6.800.000 VNĐ
Giảm còn 6.600.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-32%
10.090.000 VNĐ
Giảm còn 9.890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

-29%
10.590.000 VNĐ
Giảm còn 10.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Robot chuyên lau nhà