Philips FC8820 SmartPro Active

8.500.000 VNĐ 6.490.000 VNĐ

Giảm giá: -24%
  • Hệ thống làm sạch 3 bước thông minh
  • Lên lịch làm việc chuyên sâu theo tuần
  • Chế độ tường ảo

Hết hàng

    08.1462.1462

    08.1462.1462