zulihome VNpayqr

Sản phẩm

Hiển thị 1–20 của 120 kết quả

-20%
12.500.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

DToF Laser + Aivi

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1600pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-24%
11.900.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-27%
10.000.000 VNĐ 7.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Eye 2.0

Lực Hút

1000pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-26%
10.000.000 VNĐ 7.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

2300pa

-45%
9.900.000 VNĐ 5.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1600pa

Thời gian làm việc

110 phút

-15%
8.190.000 VNĐ 6.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Lực Hút

1600pa

Thời gian làm việc

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-27%
10.990.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-42%
9.690.000 VNĐ 5.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Laser

Lực Hút

3000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-5%
10.000.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

2500pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-6%
9.500.000 VNĐ 8.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1500pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

-6%
9.000.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

4000pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

-26%
9.500.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

2500pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-33%
8.990.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-14%
10.500.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-20%
9.800.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-23%
8.800.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-42%
14.300.000 VNĐ 8.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1100pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-22%
11.490.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1700pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-36%
10.200.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Không

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-37%
13.990.000 VNĐ 8.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

DToF Laser + Aivi

Lực Hút

1500pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Sản phẩm