zulihome VNpayqr

Lập trình sẵn

Hiển thị tất cả 10 kết quả

-51%
9.900.000 VNĐ 4.890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1600pa

Thời gian làm việc

110 phút

-15%
8.100.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Lực Hút

1600pa

Thời gian làm việc

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-17%
5.990.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Lực Hút

2200pa

Thời gian làm việc

Từ 30-60 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-47%
7.490.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Lực Hút

2100pa

Thời gian làm việc

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-33%
5.500.000 VNĐ 3.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1000pa

Thời gian làm việc

100 phút

-39%
7.350.000 VNĐ 4.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1000pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

-23%
7.250.000 VNĐ 5.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1100pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-30%
8.500.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1000pa

Thời gian làm việc

100 phút

-42%
10.400.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

n/a

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-19%
10.800.000 VNĐ 8.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Không

Dòng

Lau hút đồng thời

Lực Hút

4500pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

Lập trình sẵn