Sản phẩm

Hiển thị tất cả 5 kết quả

-41%
5.590.000 VNĐ
Giảm còn 5.540.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Eye 2.0

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-49%
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Move

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-32%
4.890.000 VNĐ
Giảm còn 4.840.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

95 phút

-42%
5.990.000 VNĐ
Giảm còn 5.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-30%
Hết hàng
6.850.000 VNĐ
Giảm còn 6.650.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên Lau

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Sản phẩm