Sản phẩm

Hiển thị tất cả 8 kết quả

-47%
14.990.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

100 phút

-37%
12.900.000 VNĐ 8.190.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 3.0

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-28%
12.500.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Eye 2.0

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-31%
12.990.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-20%
11.900.000 VNĐ 9.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Lực Hút

1200pa, 1600pa

-31%
Hết hàng
14.600.000 VNĐ 10.090.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-30%
Hết hàng
14.600.000 VNĐ 10.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-27%
Hết hàng
10.950.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Sản phẩm