Sản phẩm

Hiển thị tất cả 7 kết quả

-48%
10.990.000 VNĐ 5.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Laser

Lực Hút

4000pa

Dung lượng PIN

3000mAh

Dung tích Hộp rác

600ml

Dung tích hộp nước

400ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-42%
9.690.000 VNĐ 5.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Laser

Lực Hút

3000pa

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Laser

Lực Hút

2200pa

Dung lượng PIN

32000mAh

Dung tích Hộp rác

300ml

Dung tích hộp nước

200ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-40%
9.690.000 VNĐ 5.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Laser

Lực Hút

3000pa

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-19%
8.990.000 VNĐ 7.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Laser

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1100pa

Dung lượng PIN

100 phút

-30%
8.500.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Công nghệ di chuyển

Laser

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

-20%
9.990.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Laser

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

Sản phẩm