Roborock

Hiển thị tất cả 17 kết quả

-39%
Còn hàng
11.490.000 VNĐ
Giảm còn 11.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-34%
Còn hàng
22.990.000 VNĐ
Giảm còn 22.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

3D TOF new + LDS

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời

Dung tích hộp nước

200 ml

Dung tích Hộp rác

400ml

Lực Hút

5100 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

-47%
Còn hàng
9.790.000 VNĐ
Giảm còn 9.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-34%
Còn hàng
12.790.000 VNĐ
Giảm còn 12.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-17%
Còn hàng
14.990.000 VNĐ
Giảm còn 14.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

LDS + Reactive AI

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời

Dung tích hộp nước

200ml

Dung tích Hộp rác

400ml

Lực Hút

5100 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

-40%
Còn hàng
8.990.000 VNĐ
Giảm còn 8.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Còn hàng
22.990.000 VNĐ
Giảm còn 22.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

3D TOF new + LDS

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời

Dung tích hộp nước

200 ml

Dung tích Hộp rác

400ml

Lực Hút

5100 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

-53%
Còn hàng
14.990.000 VNĐ
Giảm còn 14.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-38%
Còn hàng
10.590.000 VNĐ
Giảm còn 10.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2500pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

470ml

Dung tích hộp nước

300ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-19%
Hết hàng
Hết hàng
13.000.000 VNĐ
Giảm còn 12.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-23%
Hết hàng
Hết hàng
26.900.000 VNĐ
Giảm còn 26.600.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-24%
Hết hàng
Hết hàng
8.990.000 VNĐ
Giảm còn 8.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-45%
Hết hàng
Hết hàng
8.850.000 VNĐ
Giảm còn 8.800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-33%
Hết hàng
Hết hàng
12.090.000 VNĐ
Giảm còn 11.890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Lực Hút

2500pa

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-33%
Hết hàng
Hết hàng
9.990.000 VNĐ
Giảm còn 9.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-42%
Hết hàng
Hết hàng
8.650.000 VNĐ
Giảm còn 8.600.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Roborock