Dreame

Hiển thị 1–20 của 32 kết quả

-48%
Còn hàng
13.990.000 VNĐ
Giảm còn 13.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-52%
Còn hàng
11.990.000 VNĐ
Giảm còn 11.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-33%
Còn hàng
19.990.000 VNĐ
Giảm còn 19.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-8%
Còn hàng
12.890.000 VNĐ
Giảm còn 12.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-44%
Còn hàng
8.990.000 VNĐ
Giảm còn 8.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-56%
Còn hàng
11.490.000 VNĐ
Giảm còn 11.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-50%
Còn hàng
14.990.000 VNĐ
Giảm còn 14.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-45%
Còn hàng
8.790.000 VNĐ
Giảm còn 8.740.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-70%
Còn hàng
120.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-41%
Còn hàng
350.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-19%
Còn hàng
9.990.000 VNĐ
Giảm còn 9.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-27%
Còn hàng
6.490.000 VNĐ
Giảm còn 6.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-35%
Còn hàng
12.990.000 VNĐ
Giảm còn 12.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

AI Action + LDS

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời , giặt giẻ tự động

Dung tích Hộp rác

450 ml

Lực Hút

4000 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

-48%
Còn hàng
8.490.000 VNĐ
Giảm còn 8.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-47%
Còn hàng
7.490.000 VNĐ
Giảm còn 7.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-45%
Còn hàng
11.990.000 VNĐ
Giảm còn 11.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

Điều hướng LiDAR

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời , giặt giẻ tự động

Dung tích Hộp rác

450 ml

Dung lượng PIN

6400mAh

-29%
Còn hàng
8.490.000 VNĐ
Giảm còn 8.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-38%
Còn hàng
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-24%
Còn hàng
190.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-31%
Còn hàng
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dreame