Xiaomi

Showing 1–20 of 33 results

-1%
151.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-0%
1.251.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-43%
2.800.000 VNĐ 1.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-28%
6.150.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-30%
5.640.000 VNĐ 3.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-36%
-40%
200.000 VNĐ 120.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-17%
180.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-47%
150.000 VNĐ 80.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-40%
250.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
95.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
135.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-35%
8.800.000 VNĐ 5.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Lực Hút

2500pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-27%
8.950.000 VNĐ 6.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-30%
9.500.000 VNĐ 6.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2100pa

Thời gian làm việc

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-33%
15.990.000 VNĐ 10.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-28%
14.900.000 VNĐ 10.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-17%
Hết hàng
10.500.000 VNĐ 8.750.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-28%
11.800.000 VNĐ 8.480.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Xiaomi

4