iRobot

Showing 1–20 of 37 results

-0%
2.001.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-0%
201.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-1%
100.000 VNĐ 99.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-1%
100.000 VNĐ 99.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-30%
9.800.000 VNĐ 6.850.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên Lau

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-0%
1.001.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-17%
1.200.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
55.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
90.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
950.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
1.000.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-28%
10.500.000 VNĐ 7.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-42%
14.300.000 VNĐ 8.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1100pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-32%
14.400.000 VNĐ 9.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-30%
9.800.000 VNĐ 6.850.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên Lau

Lực Hút

n/a

Thời gian làm việc

Trên 120 phút

-7%
13.900.000 VNĐ 12.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

-23%
20.800.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

-23%
29.800.000 VNĐ 22.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

Lực Hút

1700pa

Thời gian làm việc

Từ 60-90 phút

iRobot

4