Dreame

Hiển thị 1–20 của 23 kết quả

-41%
Còn hàng
9.490.000 VNĐ
Giảm còn 9.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-19%
Còn hàng
9.990.000 VNĐ
Giảm còn 9.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-21%
Còn hàng
6.990.000 VNĐ
Giảm còn 6.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-33%
Còn hàng
22.690.000 VNĐ
Giảm còn 22.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

AI Action + LDS

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời , giặt giẻ tự động

Dung tích Hộp rác

450 ml

Lực Hút

4000 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

-36%
Còn hàng
6.990.000 VNĐ
Giảm còn 6.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Laser 3.0

Lực Hút

4000 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

570ml

Dung tích hộp nước

270ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-39%
Còn hàng
9.890.000 VNĐ
Giảm còn 9.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-47%
Còn hàng
7.490.000 VNĐ
Giảm còn 7.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-20%
Còn hàng
17.490.000 VNĐ
Giảm còn 17.190.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

Điều hướng LiDAR

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời , giặt giẻ tự động

Dung tích Hộp rác

450 ml

Dung lượng PIN

6400mAh

-25%
Còn hàng
8.990.000 VNĐ
Giảm còn 8.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-38%
Còn hàng
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.990.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-25%
Còn hàng
150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-24%
Còn hàng
190.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-31%
Còn hàng
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-9%
Còn hàng
320.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-17%
Còn hàng
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-19%
Còn hàng
890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-34%
Còn hàng
10.590.000 VNĐ
Giảm còn 10.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Công nghệ di chuyển

3D TOF new + LDS

Điều khiển qua App

Mi Home

Dòng

Lau hút đồng thời , tự động đổ rác

Dung tích hộp nước

200 ml

Dung tích Hộp rác

420ml

Dung lượng PIN

5200mAh

Lực Hút

4000 Pa

-30%
Còn hàng
5.590.000 VNĐ
Giảm còn 5.540.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

V-SLAM 2.0

Lực Hút

2500 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

600ml

Dung tích hộp nước

200ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-43%
Còn hàng
8.490.000 VNĐ
Giảm còn 8.440.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Điều hướng LiDAR

Lực Hút

4000 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

570ml

Dung tích hộp nước

270ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-24%
Còn hàng
7.590.000 VNĐ
Giảm còn 7.540.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

27000 Pa

Dung lượng PIN

3000mAh

Dung tích Hộp rác

500 ml

Dung tích hộp nước

250ml

Điều khiển qua App

Không

Dreame