Dreame

Hiển thị tất cả 18 kết quả

-17%
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-19%
890.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-9%
320.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-24%
190.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-23%
9.990.000 VNĐ
Giảm còn 9.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-34%
5.290.000 VNĐ
Giảm còn 5.240.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

V-SLAM 2.0

Lực Hút

2500 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

600ml

Dung tích hộp nước

200ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-31%
250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-43%
7.990.000 VNĐ
Giảm còn 7.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-39%
9.890.000 VNĐ
Giảm còn 9.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-25%
150.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-12%
8.790.000 VNĐ
Giảm còn 8.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Điều hướng LiDAR

Lực Hút

4000 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

570ml

Dung tích hộp nước

270ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-6%
7.490.000 VNĐ
Giảm còn 7.290.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Laser 3.0

Lực Hút

4000 Pa

Dung lượng PIN

5200mAh

Dung tích Hộp rác

570ml

Dung tích hộp nước

270ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-14%
18.890.000 VNĐ
Giảm còn 18.690.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-20%
4.390.000 VNĐ
Giảm còn 4.340.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

22000 Pa

Dung lượng PIN

2500mAh

Dung tích Hộp rác

500 ml

Dung tích hộp nước

None

Điều khiển qua App

Không

-23%
7.690.000 VNĐ
Giảm còn 7.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

27000 Pa

Dung lượng PIN

3000mAh

Dung tích Hộp rác

500 ml

Dung tích hộp nước

250ml

Điều khiển qua App

Không

Dreame